Vietnam 2-1 Indonesia: VỠ ÒA với CHIẾN THẮNG NGHẸT THỞ sau bàn thua đáng tiếc | SEA Games 30

#VIETNAM #INDONESIA #CHIẾN #THẮNG #NGHẸT #đáNG #TIếC