Cá nổi đầy sông khi xả Cống cuối mùa lũ ở miền tây/ catch fish in vietnam

#đầY #CốNG #CUốI #MIềN #VIETNAM